Od poniedziałku ściągamy zdjęcia 4x szybciej!! Od godziny 15:00 08.01.2016 do poniedziałku, godzin porannych dostęp do zdjęć będzie niedostępny. Przenoszę kilka TB danych do nowej lokalizacji!

You will be able to download your files 4x faster! During the weekend I’m moving your files to the new location. Access to your photographs will be not available since 3pm 08.01.2016 till the monday morning. Stay tuned!