Holiday

Od 9 do 21 lutego jestem poza zasięgiem. Na wszystkie wiadomości odpowiem w miarę możliwości na bierząco lub po przyjeździe.

From 9th to 21st of February I’m partially unavailable. I have limited access to my mail and any other means of communication (including cell reception! yay!).